چسب ریخته گری

شرکت سیلیکات سازان الوند

 بسیاری از قطعات ریخته گری دارای سوراخ های داخلی هستند(فضا های خالی).یا برخی حفره های موجود در ساختار آنها از هیچ کجای قالب قابل دسترسی نیستند. این سطوح درونی به وسیله ماهیچه ها ایجاد می گردند. ماهیچه ها ازطریق آمیختن ماسه با یک سری چسب های خاص تهیه می شوند . این چسب باعث می شود که وقتی ماهیچه را در دست می گیریم شکل خود را حفظ کند. قالب از طریق قرار دادن ماهیچه در داخل حفره درجهء پایینی و قرار دادن درجه بالایی روی آن و قفل کردن دو درجه به هم، ساخته می شود. بعد از انجام عملیات ریخته گری ، ماسه ها کنار زده می شوند و ماهیچه بیرون کشیده شده و معمولا شکسته میشود . شرکت سیلیکات سازان الوند مفتخر است با بهترین کیفیت و قیمت چسب ریخته گری ( سفید و قرمز ) را در اختیار مشتریان گرامی قرار میدهد . کیفیت حق شماست …

ردیفعنوانRatioBeume
1چسب ریخته گری ( سفید )2.4 - 2.351 - 49
2چسب ریخته گری ( قرمز )2.4 - 2.351 - 49
فهرست